ZADNJE NOVOSTI

O projektu Frisco 2.3

Svrha projekta FRISCO 2.3 je prekogranično smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Drave i Kupe kroz provedbu građevinskih mjera za upravljanje rizikom od poplave. Projekt FRISCO 2.3 uključuje provedbu četiri građevinske mjere na rijekama Dravi i Kupi.

Projekt je nadopuna mjerama koje proizlaze iz strateškog projekta FRISCO 1 i provodi se u okviru Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska.

Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska pruža okvir za prekograničnu suradnju između Slovenije i Hrvatske u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. Svrha prekogranične suradnje je rješavanje izazova koji su u pograničnom području prepoznati kao zajednički, koristeći potencijal rasta i jačanje suradnje radi cjelokupnog ujednačenog razvoja Europske unije.

Osnovne informacije

  • Projektni partneri: Hrvatske vode i Direkcija Republike Slovenije za vode.
  • Razdoblje provedbe: 30 mjeseci, 1. travnja 2019. – 30. rujna 2021.
  • Financiranje – program suradnje: INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.
  • Ukupna vrijednost projekta:3.339.872,78 EUR, 85% iz EFRR-a, 15% iz vlastitih sredstava partnera.
  • Područje provedbe: Pogranično područje rijeke Drave i rijeke Kupe na području naselja Mala vas i Kuželj (Slovenija) te Otok Virje-Brezje i Hrvatsko (Hrvatska).
KONTAKT HRVATSKA
Hrvatske vode

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

+385 1 6307 333

voda@voda.hr

KONTAKT SLOVENIJA
Direkcija Republike Slovenije za vode

Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

+386 1 478 31 00

gp.drsv@gov.si