ŠTO JE PROJEKT FRISCO 2.3?

Svrha projekta FRISCO 2.3 je prekogranično smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Drave i Kupe kroz provedbu građevinskih mjera za upravljanje rizikom od poplave.

Projekt FRISCO 2.3 uključuje provedbu četiri građevinske mjere na rijekama Dravi i Kupi:

  • na rijeci Dravi: izgradnja rukavca rijeke Drave na desnoj obali kod Male vasi na teritoriju Republike Slovenije i rekonstrukcija nasipa za obranu od visokih voda kod naselja Otok Virje-Brezje u Republici Hrvatskoj;
  • na rijeci Kupi: uređenje lijeve obale rijeke Kupe u selu Kuželj na teritoriju Republike Slovenije i izgradnja zaštitnog zida na desnoj obali rijeke Kupe na području naselja Hrvatsko u Republici Hrvatskoj.

U projektu FRISCO 2.3 kao partneri djeluju Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, iz Republike Hrvatske kao vodeći partner i Direkcija Republike Slovenije za vode kao projektni partner iz Republike Slovenije.

Projekt je nadopuna mjerama koje proizlaze iz strateškog projekta FRISCO 1 i provodi se u okviru Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska.

Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska pruža okvir za prekograničnu suradnju između Slovenije i Hrvatske u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. Svrha prekogranične suradnje je rješavanje izazova koji su u pograničnom području prepoznati kao zajednički, koristeći potencijal rasta i jačanje suradnje radi cjelokupnog ujednačenog razvoja Europske unije.

Investiciju sufinanciraju Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Europske teritorijalne suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska u razdoblju 2014. – 2020. (85%) i projektni partneri iz vlastitih sredstava (15%).

Informativni letak i brošura o projektu

Detaljnije informacije o projektu (izvori i visina (su)financiranja, vrste aktivnosti, rezultati, partneri) dostupne su u informativnoj letaku i brošuri o projektu.

IZVORI FINANCIRANJA

Investiciju sufinanciraju Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Europske teritorijalne suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska u razdoblju 2014. – 2020. (85%) i projektni partneri iz vlastitih sredstava (15%).

SVRHA I CILJ

Svrha projekta FRISCO 2.3 je prekogranično smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Drave i Kupe kroz provedbu građevinskih mjera za upravljanje rizikom od poplave.

Cilji projekta FRISCO 2.3 su četiri građevinske mjere na rijekama Dravi i Kupi:

  • na rijeci Dravi: izgradnja rukavca rijeke Drave na desnoj obali kod Male vasi na teritoriju Republike Slovenije i rekonstrukcija nasipa za obranu od visokih voda kod naselja Otok Virje-Brezje u Republici Hrvatskoj;
  • na rijeci Kupi: uređenje lijeve obale rijeke Kupe u selu Kuželj na teritoriju Republike Slovenije i izgradnja zaštitnog zida na desnoj obali rijeke Kupe na području naselja Hrvatsko u Republici Hrvatskoj.

Osnovne informacije

  • Projektni partneri: Hrvatske vode i Direkcija Republike Slovenije za vode.
  • Razdoblje provedbe: 30 mjeseci, 1. travnja 2019. – 30. rujna 2021.
  • Financiranje – program suradnje: INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.
  • Ukupna vrijednost projekta:3.339.872,78 EUR, 85% iz EFRR-a, 15% iz vlastitih sredstava partnera.
  • Područje provedbe: Pogranično područje rijeke Drave i rijeke Kupe na području naselja Mala vas i Kuželj (Slovenija) te Otok Virje-Brezje i Hrvatsko (Hrvatska).