ZADNJE NOVICE

O projektu Frisco 2.3

Namen projekta FRISCO 2.3 je čezmejno zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečjih reke Drave in reke Kolpe z izvedbo gradbenih ukrepov upravljanja poplavnih tveganj. Projekt FRISCO 2.3 zajema izvedbo štirih gradbenih ukrepov na rekah Drava in Kolpa.

Projekt predstavlja dopolnitev ukrepov, ki izhajajo iz strateškega projekta FRISCO 1 in se izvaja v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška.

Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška predstavlja okvir za čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške v finančni perspektivi 2014 – 2020. Namen čezmejnega sodelovanja je reševanje izzivov, ki so na obmejnem območju prepoznani kot skupni, pri čemer se uporabijo potenciali za rast in krepitev sodelovanja za celotni enotni razvoj Evropske unije.

Osnovne informacije

  • Projektna partnerja: Hrvatske vode in Direkcija Republike Slovenije za vode.
  • Obdobje izvajanja: 30 mesecev, 1. april 2019 – 30. september 2021.
  • Financiranje – program sodelovanja: INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020.
  • Skupna vrednost projekta: 3.339.872,78 EUR, 85% iz ESRR, 15% iz lastnih sredstev partnerjev.
  • Področje izvajanja: Obmejno porečje reke Drave in reke Kolpe na področju naselij Mala vas in Kuželj (Slovenija) ter Otok Virje-Brezje in Hrvatsko (Hrvaška).
KONTAKT HRVAŠKA
Hrvatske vode

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

+385 1 6307 333

voda@voda.hr

KONTAKT SLOVENIJA
Direkcija Republike Slovenije za vode

Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

+386 1 478 31 00

gp.drsv@gov.si