U naselju Hrvatsko u Republici Hrvatskoj i u obližnjem naselju Kuželj u Republici Sloveniji, partneri projekta FRISCO 2.3 »Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 2.3 – strukturne mjere na slivu Drave i Kupe« okupili su se na svečanostima završetka gradnje mjera zaštite od poplava uz rijeku Kupu. Zajedno s predstavnicima lokalnih zajednica, zainteresiranim stručnim organizacijama i javnošću, službeno su otvorili dva objekta za zaštitu od poplava i predali ih u svrhu  na rijeci Kupi s obje strane granice. Na završnoj konferenciji projekta FRISCO 2.3, koja je uslijedila u slovenskoj Petrini, partneri na projektu detaljno su predstavili tijek projekta i građevinske mjere, razgovarali o rezultatima rada i budućim izazovima, te su tako uspješno završili projekt.

Predstavnici slovenskih i hrvatskih partnera na projektu – vodeći partner Hrvatske vode i partner na projektu Direkcija Republike Slovenije za vode – govorili su o važnosti projekta FRISCO 2.3 i objektima za sveobuhvatnu zaštitu graničnog područja rijeke Kupe i provedenim aktivnostima. Osim prezentacija izgrađenih objekata, pohvalili su i učinkovitost međudržavne suradnje. Investicije su u ime lokalne zajednice, s povjerenjem u veću sigurnost od poplava, preuzeli gradonačelnica grada Delnica i načelnik općine Kostel. Kasnije su prisutni sudjelovali u Petrini, u slovenskoj općini Kostel, na završnoj konferenciji projekta FRISCO 2.3.

Projekt FRISCO 2.3 proveo je strukturne građevinske mjere za smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Kupe: uređenjem lijeve obale rijeke Kupe u naselju Kuželj na slovenskoj strani, te izgradnjom zaštitnog zida uz desnu obalu Kupe na hrvatskoj strani rijeke u naselju Hrvatsko. Obje mjere pružaju sveobuhvatnu zaštitu stanovnicima oba naselja i okolice od opasnosti od poplava te poboljšavaju životne uvjete, upravljanje i zaštitu okoliša. Ukupna vrijednost projekta u slivu rijeke Drave i Kupe iznosi 3.339.872,78 EUR, od čega 85% sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), a 15% projektni partneri iz vlastitih sredstava .

Radovi u Hrvatskom, na području Delnica, uključivali su izgradnju zida za zaštitu od poplava na desnoj obali rijeke Kupe, oko 100 metara uzvodno od postojećeg zida, što će poboljšati zaštitu naselja Hrvatsko protiv poplava. Radovi u naselju Kuželj, sa slovenske strane granice, uključivali su uređenje lijeve obale rijeke Kupe s rekonstrukcijom postojeće zaštite od poplava lijeve obale rijeke Kupe i time zaštitu naselja Kuželj protiv poplava. Dotrajalo osiguranje obale zamijenjeno je ili dopunjeno novim zidom od kamena u betonu i protupoplavnom nasipom. Most i stepenice zaštićeni su od poplava privremenim aluminijskim letvicama, koje se postavljaju u slučaju poplave, a kasnije se uklanjaju i pohranjuju.

Na završnoj konferenciji projekta FRISCO 2.3 koja se održala u Poslovnom inkubatoru Kolpa – Kuželj, partneri na projektu i dionici saželi su ciljeve postavljene prije gotovo tri godine i pregledali postignute rezultate. Složili su se, da je svrha projekta FRISCO 2.3 prekogranično smanjenje rizika od poplava u slivu Drave i Kupe, kroz provedbu četiri građevinske mjere za upravljanje rizicima od poplava, postignuta u zadanim rokovima i opsegu. Na rijeci Dravi, na desnoj obali, u blizini Male vasi, u Republici Sloveniji, izgrađen je novi rukavac i odlagalište stijena, a u blizini naselja Otok Virje-Brezje, u Republici Hrvatskoj, rekonstruiran je nasip za obranu od velikih voda. Na rijeci Kupi, u naselju Kuželj, na području Republike Slovenije, uređena je lijeva obala rijeke Kupe, a na području naselja Hrvatsko, u Republici Hrvatskoj, sagrađen je zaštitni zid na desnoj obali rijeke Kupe. Partneri su zaključili da prekogranična suradnja između Hrvatske i Slovenije promiče održivo, sigurno i vitalno granično područje, uz očuvanje, mobiliziranje i upravljanje prirodnim i kulturnim resursima u korist ljudi koji žive, rade ili samo posjećuju područje rijeke Drave i Kupe. S obzirom na to, da je FRISCO 2.3 posljednji od četiri strateška projekta u okviru INTERREG V-A Programa suradnje Slovenije i Hrvatske 2014.-2020., sudionici su razgovarali i o mogućnostima projektne suradnje u budućnosti, budući da ima izazova, vezanih uz smanjenje rizika od poplava s obje strane granica, puno više.

 

Vanja Rački, Hrvatske vode, voditelj projekta Hrvatsko, u svom obraćanju u Hrvatskom i na završnoj konferenciji, istaknuo je važnost ulaganja u protuvpoplavnu infrastrukturu i zajedničku stručnu suradnju u njezinoj izgradnji: „Sudjelovanje sa Direkcijom Republike Slovenije za vode bilo je izvrsno i usredotočeno na rezultate koje vidimo pred sobom danas. Mjere na Kupi su izgrađene i dovršene. Tijekom tog vremena naučili smo kako zajedno stvarati rezultate i tako pomagati ljudima, zajednicama i prirodi.”

Tone Cezar, Direkcija Republike Slovenije za vode, voditelj projekta Kuželj, rekao je na predstavljanju mjera smanjenja rizika od poplava u Kuželju i na završnoj konferenciji, da su takvi projekti iznimno važni za obje zemlje, posebno za okolno stanovništvo, jer rijeka Kupa snažno utječe na njihov svakodnevni život: „Izgradnjom mjera s obje strane granice, sveobuhvatno smo zaštitili okolne stanovnike i imovinu od opasnosti od poplava, poboljšali uvjete života i rada te zaštitili okoliš. Hvala timu na učinkovitom radu i marljivosti unatoč uvjetima koje je stvorila pandemija.

Mojca Lukšić, Hrvatske vode, voditeljica projekta FRISCO 2.3, naglasila je u zaključku završne konferencije: „Napravili smo mnogo posla, važnog kako za okolne stanovnike, tako i za prirodno stanište. Drago mi je, da su svi građevinski radovi završeni, a infrastruktura već ispunjava svoju svrhu. Suradnja s Direkcijom Republike Slovenije za vode na projektima FRISCO, koja traje od 2016. godine, polako se privodi kraju na četvrtom projektu. Izgrađene su i dovršene mjere na Dravi i Kupi. Tijekom tog vremena naučili smo kako zajedno stvarati rezultate, pa vjerujem i u buduću suradnju. Izazova ima još mnogo.”

Katarina Mihelčić, gradonačelnica grada Delnica i Ivan Črnkovič, načelnik općine Kostel, na simboličnom preuzimanju objekata u Hrvatskom i u Kuželju, izrazili su zadovoljstvo novim ulaganjem u sigurnost i zaštitu okoliša u općinama te pohvalili suradnju s investitorima. Također su zaželjeli buduću suradnju u upravljanju i reguliranju pitanja poplava, jer u obje općine ne nedostaje izazova vezanih za rijeku Kupu.

 

Osnovni podaci o projektu FRISCO 2.3

Partneri na projektu:     Hrvatske vode i Direkcija Republike Slovenije za vode.

Područje:                                 Pogranično područje Drave i Kupe na području naselja Mala vas i Kuželj
(Slovenija) te Otok Virje-Brezje i Hrvatsko (Hrvatska).

Ukupna vrijednost:        3.339.872,78 €, od čega 85% iz EFRR -a, 15% iz vlastitih sredstava partnera.

Financiranje:                INTERREG V-A Program suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Trajanje projekta:                      30 mjeseci (1. travnja 2019. – 30. rujna 2021.).

 

U naselju Kuželj na rijeci Kupi u Republici Sloveniji, partneri projekta FRISCO 2.3 »Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava – strukturne mjere na slivu Drave i Kupe« okupili su se na svečanosti završetka gradnje mjera zaštite od poplava uz rijeku Kupu. Zajedno s predstavnicima lokalnih zajednica, zainteresiranim stručnim organizacijama i javnosti, službeno su otvorili objekt za zaštitu od poplava i predali ga u svrhu.

Predstavnici slovenskih i hrvatskih partnera na projektu – vodeći partner Hrvatske vode i partner na projektu Direkcija Republike Slovenije za vode – govorili su o važnosti projekta za sveobuhvatnu zaštitu od poplava naselja Kuželj i pohvalili učinkovitost međudržavnog sudjelovanja. Investiciju je u ime lokalne zajednice preuzeo gradonačelnik općine Kostel, koji je u svom govoru naglasio važnost novog objekata za lokalno okruženje.

Prije svečanosti u Kuželju, također uz sudjelovanje i slovenskih predstavnika, na hrvatskoj strani granice u naselju Hrvatsko, je održana svečanost pri otvaranju poplavnog zida radi zaštite naselja od poplava .

Projekt FRISCO 2.3 proveo je strukturne građevinske mjere za smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Kupe: uređenjem lijeve obale rijeke Kupe u naselju Kuželj na slovenskoj strani, te izgradnjom zaštitnog zida uz desnu obalu Kupe na hrvatskoj strani rijeke u naselju Hrvatsko. Obje mjere pružaju sveobuhvatnu zaštitu stanovnicima oba naselja i okolice od opasnosti od poplava te poboljšavaju životne uvjete, upravljanje i zaštitu okoliša. Ukupna vrijednost projekta FRISCO 2.3 iznosi 3.339.872,78 EUR, od čega 85% sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), a 15% projektni partneri iz vlastitih sredstava.

Radovi u naselju Kuželj, sa slovenske strane granice, uključivali su uređenje lijeve obale rijeke Kupe s rekonstrukcijom postojeće zaštite od poplava lijeve obale rijeke Kupe i time zaštitu naselja Kuželj protiv poplava sa stoljetnim povratnim razdobljem. Postojeće obalno osiguranje, koje su većinom gradili mještani, zamijenjeno je ili dopunjeno novim zidom od kamena u betonu, a dijelom i protupoplavnim nasipom. Most i stepenice zaštićeni su od poplava privremenim aluminijskim letvicama, koje se postavljaju u slučaju poplave, a kasnije se uklanjaju i pohranjuju.

Na području naselja Hrvatsko s hrvatske strane rijeke Kupe, zaštita naselja Hrvatsko od poplava poboljšana je izgradnjom zida za zaštitu od poplava duljine približno 100 m uzvodno od postojećeg zida sa desne strane rijeke Kupe.

Ivan Črnkovič, načelnik općine Kostel i Katarina Mihelčić, gradonačelnica grada Delnica na simboličnom preuzimanju objekata u Hrvatskom i u Kuželju, izrazili su zadovoljstvo novim ulaganjem u sigurnost i zaštitu okoliša u općinama te pohvalili suradnju s investitorima. Također su zaželjeli buduću suradnju u upravljanju i reguliranju pitanja poplava, jer u obje općine ne nedostaje izazova vezanih za rijeku Kupu.

Tone Cezar, Direkcija Republike Slovenije za vode, voditelj projekta Kuželj, rekao je na predstavljanju mjera smanjenja rizika od poplava u Kuželju, da su takvi projekti iznimno važni za obje zemlje, posebno za okolno stanovništvo, jer rijeka Kupa snažno utječe na njihov svakodnevni život: „Izgradnjom mjera s obje strane granice, sveobuhvatno smo zaštitili okolne stanovnike i imovinu od opasnosti od poplava, poboljšali uvjete života i rada te zaštitili okoliš. Hvala timu na učinkovitom radu i marljivosti unatoč uvjetima koje je stvorila pandemija.

Predstavnici Direkcije Republike Slovenije za vode i Hrvatskih voda simbolično su predali objekt na korištenje i otkrili spomen obilježje.

Prekogranično sudjelovanje između Hrvatske i Slovenije promiče održivo, sigurno i vitalno granično područje, uz očuvanje, mobiliziranje i upravljanje prirodnim i kulturnim resursima u korist ljudi koji žive, rade ili samo posjećuju područje rijeke Drave i Kupe. FRISCO 2.3 je posljednji od četiri strateška projekta u okviru INTERREG V-A Programa suradnje Slovenije i Hrvatske 2014.-2020.

Osnovni podaci o projektu FRISCO 2.3

Partneri na projektu:     Hrvatske vode i Direkcija Republike Slovenije za vode.

Područje:                                 Pogranično područje Drave i Kupe na području naselja Mala vas i Kuželj
(Slovenija) te Otok Virje-Brezje i Hrvatsko (Hrvatska).

Ukupna vrijednost:        3.339.872,78 €, od čega 85% iz EFRR -a, 15% iz vlastitih sredstava partnera.

Financiranje:                INTERREG V-A Program suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Trajanje projekta:                      30 mjeseci (1. travnja 2019. – 30. rujna 2021.).

 

Svečanost završetka radova na zaštitnom zidu uz desnu obalu Kupe kod naselja Hrvatsko u okviru projekta »Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 2.3 – strukturne mjere na slivu Drave i Kupe« (FRISCO 2.3) koja je organizirana na samoj lokaciji objekta u mjestu Hrvatsko obilježen je završetak radova. Svečanost su organizirali projektni partneri Hrvatske vode, kao vodeći partner i Direkcija Republike Slovenije za vode kao partner projekta.

FRISCO 2.3 strateški je projekt koji se provodio u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. s ciljem realizacije strukturnih mjera za smanjenje rizika od poplava u slivovima Drave i Kupe. Investicije na rijeci Kupi odnosile su se na izgradnju/rekonstrukciju protupoplavnog zida u naselju Hrvatsko u Republici Hrvatskoj te uređenje lijeve obale u naselju Kuželj u Republici Sloveniji. Projektne aktivnosti na rijeci Dravi odnosile su se na rekonstrukciju nasipa Otok Virje – Brezje na području Republike Hrvatske, odnosno na otvaranje rukavca rijeke Drave na desnoj obali kod Male Vasi na području Republike Slovenije. Cilj navedenih projektnih aktivnosti je smanjenje prekogranične poplavne ugroženosti na područjima zajedničkih prekograničnih rijeka.

Projekt je započeo u travnju 2019. godine te je njegova vrijednost iznosila je 3.339.872,78 eura, od čega je 85 % iznosa financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) a preostalih 15 % financirali su projektni partneri iz vlastitih sredstava.

U cilju zaštite od poplava naselja Hrvatsko i okolnih poljoprivrednih površina sukladno studijskoj dokumentaciji iz projekta FRISCO 1 kroz projekt FRISCO 2.3 planirana je, a sada dovršena gradnja protupoplavnog zaštitnog zida u dužini od 109 metara. Izveden je kao armirano betonska zaštitna greda širine 40 dubine 80 cm na koju se veže zaštitni zid debljine 30 te promjenljive visine od 50 do 70 cm. Osim navedenoga radovima je obuhvaćena i odvodnja putem kanalica, drenažne cijevi i revizijskih okana. Zid se naslanja na ranije izgrađeni zaštitni zid i zajedno čine funkcionalnu cjelinu koja omogućava zaštitu cijelog naselja od velikih voda rijeke Kupe. Povećanu sigurnost u smislu obrane od poplava time je dobilo 49 stanovnika naselja, a zaštitom je obuhvaćeno i 2 ha poljoprivrednih površina. Za očekivati je da će ova dodatna sigurnost ohrabriti žitelje na daljnja ulaganja u gospodarske djelatnosti, poljoprivredu te pogotovo smještajne i ugostiteljske kapacitete. Kako je naselje smješteno neposredno uz Kupu posjetitelji je sada mogu doživjeti u svemu što ona nudi (ribolov, rafting, kupanje) uz veću sigurnost nego ranije. Dodatnu korist svemu daje smještaj naselja uz rub Nacionalnog parka Risnjak kao jedan od ulaza u park koji sa sobom nosi i osiguranje potrebne infrastrukture za posjetitelje.

Sudionike svečanosti pozdravila je gradonačelnica grada Delnica Katarina Mihelčić, predstavnik Direkcije Republike Slovenije za vode, voditelj sektora za srednju Savu Tone Cezar i direktor Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana Hrvatskih voda, Gordan Gašparović. Na svečanosti su sudjelovali predstavnici Direkcije Republike Slovenije za vode i načelnik općine Kostel Ivan Črnković. Nakon održavanja svečanosti u Hrvatskom, hrvatski predstavnici predvođeni direktorom Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana Hrvatskih voda, Gordanom Gašparovićem, obišli su područje slovenskog dijela projekta koji se provodio na području naselja Kuželj i sudjelovali na završnoj konferenciji projekta u Republici Sloveniji.

Realizacijom projekta FRISCO 2.3 i povećanjem sigurnosti smanjuje se i potreba za mjerama aktivne obrane od poplava u kojoj, uz Hrvatske vode, sudjeluju i ostali dionici kao što su pripadnici civilne zaštite i vatrogasnih postrojbi.

 

 

 

 

U naselju Mala vas u Republici Sloveniji, partneri projekta FRISCO 2.3 »Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava – strukturne mjere na slivu Drave i Kupe« okupili su se na svečanosti završetka gradnje mjera zaštite od poplava uz rijeku Dravu. Zajedno s predstavnicima lokalnih zajednica, zainteresiranim stručnim organizacijama i javnosti, službeno su otvorili objekt za zaštitu od poplava i ekološku zaštitu te ga predali u svrhu.

Predstavnici slovenskih i hrvatskih partnera na projektu – vodeći partner Hrvatske vode i partner na projektu Direkcija Republike Slovenije za vode – govorili su o važnosti projekta za sveobuhvatnu zaštitu od poplava i pohvalili učinkovitost međudržavnog sudjelovanja. Investiciju je u ime lokalne zajednice preuzela načelnica općine Cirkulane.

Nakon svečanosti u Mali vasi, također uz sudjelovanje hrvatskih predstavnika, održana je svečanost na hrvatskoj strani granice, u naselju Otok Virje-Brezje, gdje se održala svečanost kod otvaranja rekonstruiranog protupoplavnog nasipa.

FRISCO 2.3 strateški je projekt koji se provodio u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. s ciljem realizacije strukturnih mjera za smanjenje rizika od poplava u slivovima Drave i Kupe, i to kroz izgradnju rukavca uz desnu obalu Drave i odlagalištem kamena na slovenskoj strani i kroz rekonstrukciju nasipa Otok Virje-Brezje na hrvatskoj strani rijeke Drave, te gradnju /rekonstrukciju protupoplavnih zidova u naselju Hrvatsko na hrvatskoj strani i naselju Kuželj na slovenskoj strani na rijeci Kupi. Projekt FRISCO 2.3 je započeo u travnju 2019. godine te je njegova vrijednost iznosila 3.339.872,78 eura, od čega je 85 % iznosa financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) a preostalih 15 % financirali su projektni partneri iz vlastitih sredstava.

Pored naselja Mala vas se izgradio nov rukavac uz desnu obalu rijeke Drave s odlagalištem stijena na području gdje je korito rijeke najbliže cesti i očekuje se daljnja bočna erozija. Sa stajališta zaštite prirode, zaštita od kamena moči će stvoriti uvjete za gnjezdišta za rijetke i ugrožene vrste ptica i nova skloništa za ribe; po cijeloj duljini rukava na obalama je postavljeno 10 održivih brana i 18 urušenih debla.

Protupoplavni nasip Otok Virje-Brazje se nalazi na desnoj obali rijeke Drave, na području općine Cestica. Radovi na rekonstrukciji nasipa uključuju nadvišenje, povećanje poprečnog presjeka te izgradnju servisnog puta. Nasip je dužine 3,7 km trapeznog poprečnog presjeka s obostranim pokosima u nagibu 1:3 i krunom širine 4 m. Paralelno uz navedene radove će se provoditi projekt DravaLIFE Obnova zaleđa i proširenje korita na rijeci Dravi na lokaciji Otok Virje – Brezje sa svrhom poboljšanja protoka vode u Ormoško jezero.

Mateja Klaneček, Direkcija Republike Slovenije za vode, voditeljica projekta Mala vas, naglasila je na otvaranju nasipa, da su takvi projekti iznimno važni za obje zemlje, posebno za stanovnike u okruženju, jer rijeka Drava ima snažan utjecaj na njihove živote. „Drago mi je da se dotična investicija može smatrati ne samo zaštitom od poplava, već i mjerom zelene infrastrukture. Izgradnjom mjera s obje strane granice, sveobuhvatno smo zaštitili okolno stanovništvo i imovinu od opasnosti od poplava te poboljšali uvjete života i zaštitili okoliš. Hvala timu na učinkovitom radu i marljivosti unatoč uvjetima koje je stvorila pandemija“.

Danijel Bunić, Hrvatske vode, direktor VGO za Muru i gornju Dravu, naglasio je važnost zajedničke stručne suradnje: „Suradnja s Direkcijom Republike Slovenije za vode na projektima FRISCO, koja traje od 2016. godine, polako se odvija i prilazi kraju. Izgrađene su i dovršene mjere na Dravi i Kupi. Tijekom tog vremena naučili smo kako zajedno stvarati rezultate, pa vjerujem i u buduću suradnju. Naravno, ima još mnogo zajedničkih izazova”.

Uroš Vogrinec, građevinski nadzornik u vrijeme izgradnje, je u svom izlaganju mjere naglasio, osim ključnih podataka,: „Napravili smo ogroman rad, važan kako za okolne stanovnike, tako i za prirodno stanište. Sretan sam što su građevinski radovi završeni i što je, i novi rukavac i odlagalište stijena, već preuzeli priroda, i počela prerastati. Vjerujem, da je veselo i pod vodom”.

Antonija Žumbar, načelnica općine Cirkulane, izrazila je zadovoljstvo novim ulaganjem u sigurnost i zaštitu okoliša u općini te pohvalila suradnju s investitorima. “Ovdje svi volimo našu rijeku i okoliš oko nje. Vjerujem, da su provedbom mjera protiv poplava i zaštite prirode s obje strane granice svi stanovnici okolnih naselja i njihova imovina sada sigurniji od poplava, a istodobno im se povećava i kvaliteta života i razvojne mogućnosti. Naravno, veselimo se novim zajedničkih projekata, jer izazova vezanih uz rijeku Dravu u općini ne nedostaje”.

Prekogranično sudjelovanje između Hrvatske i Slovenije promiče održivo, sigurno i vitalno granično područje, uz očuvanje, mobiliziranje i upravljanje prirodnim i kulturnim resursima u korist ljudi koji žive, rade ili samo posjećuju područje rijeke Drave i Kupe. FRISCO 2.3 je posljednji od četiri strateška projekta u okviru INTERREG V-A Programa suradnje Slovenije i Hrvatske 2014.-2020.

Osnovni podaci o projektu FRISCO 2.3

Partneri na projektu:     Hrvatske vode i Direkcija Republike Slovenije za vode.

Područje:                                Pogranično područje Drave i Kupe na području naselja Mala vas i Kuželj
(Slovenija) te Otok Virje-Brezje i Hrvatsko (Hrvatska).

Ukupna vrijednost:        3.339.872,78 €, od čega 85% iz EFRR -a, 15% iz vlastitih sredstava partnera.

Financiranje:                INTERREG V-A Program suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Trajanje projekta:                      30 mjeseci (1. travnja 2019. – 30. rujna 2021.).

 

Svečanost završetka radova rekonstrukcije nasipa Otok Virje – Brezje u okviru projekta »Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 2.3 – strukturne mjere na slivu Drave i Kupe« (FRISCO 2.3) organizirana je na lokaciji nasipa u općini Cestica, te je njome obilježen završetak radova. Svečanost su organizirali projektni partneri Hrvatske vode, kao vodeći partner, Direkcija Republike Slovenije za vode kao partner projekta i domaćin općina Cestica.

FRISCO 2.3 strateški je projekt koji se provodio u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. s ciljem realizacije strukturnih mjera za smanjenje rizika od poplava u slivovima Drave i Kupe, i to kroz rekonstrukciju nasipa Otok Virje-Brezje na hrvatskoj strani i otvaranje kanala radi osiguranja bolje protočnosti kod naselja Mala vas na slovenskoj strani rijeke Drave, te gradnju/rekonstrukciju protupoplavnih zidova u naselju Hrvatsko na hrvatskoj strani i naselju Kuželj na slovenskoj strani na rijeci Kupi. Projekt je započeo u travnju 2019. godine te je njegova vrijednost iznosila 3.339.872,78 eura, od čega je 85 % iznosa financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) a preostalih 15 % financirali su projektni partneri iz vlastitih sredstava.

Ukupna duljina rekonstruiranog nasipa Virje Otok – Brezje iznosi 3.711 m. Trasa rekonstrukcije nasipa u najvećem djelu izvedena je trasom starog nasipa. Na branjenoj strani uz nasip izveden je servisni put širine 4 m. Nasip pruža zaštitu šireg područja od velikih voda povratnog perioda 100 godina. Projekt je dio strukturnih (investicijskih) mjera unutar FRISCO 1 projekta – Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava, što ukazuje da je rekonstrukcija nasipa Otok Virje – Brezje jedno od optimalnih rješenja u smislu smanjenja poplavnih opasnosti i rizika na ovom području.

Ugovorena vrijednost radova zajedno sa uslugom stručnog nadzora iznosi 24.728.063,14 kn (3.297.141 EUR) uključivo PDV. Sredstva EFRR iznose 9.357.366,08 kn (1.247.648,81 EUR). Preostali dio osigurale su Hrvatske vode iz vlastitih izvora.

Projektom će se unutar obuhvata FRISCO projekta zaštiti 358 stanovnika te će se poplavno područje smanjiti za 820 ha. Na širem području zaštitit će se 815 objekata uključujući stambene i gospodarske objekte te 3.090 stanovnika, poplavno područje na poljoprivrednom zemljištu smanjeno je za 1.253 ha.

Radove je izvela Zajednica ponuditelja: Vodogradnja d.d. Varaždin i Hidrotehnika d.o.o. Savska Ves, Čakovec s ponuđenim iznosom od 19.563.850,00 kn bez PDV-a, odnosno 24.454.812,50 kn uključivo PDV, dok je za stručni nadzor odabrana Zajednica ponuditelja: Geokon Zagreb d.d. i Labos d.o.o. Varaždin s iznosom od 246.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 307.500,00 kn uključivo PDV.

Sudionike svečanosti pozdravio je i župan Varaždinske županije Anđelko Stičak, predstavnica Direkcije Republike Slovenije za vode, voditeljica sektora rijeke Drave Mateja Klaneček i načelnik općine Cestica Mirko Korotaj. Prije održavanja svečanosti, hrvatski predstavnici predvođeni direktorom VGO za Muru i gornju Dravu Hrvatskih voda, Danijelom Bunićem, obišli su područje slovenskog dijela projekta i sudjelovali na svečanosti otvaranja radova na području naselja Mala Vas.

Kako je istaknuto na svečanosti, provedeni projekt FRISCO 2.3 će u velikoj mjeri doprinijeti smanjenju poplavnih opasnosti i rizika što doprinosi sveobuhvatnom razvoju dijelova regije koji se suočavaju s rizikom od poplava, širenju turističke infrastrukture i turizma, jačanju lokalnog gospodarstva, otvaraju novih radna mjesta i općenito donosi poboljšanje životnih uvjeta.

Realizacijom projekta FRISCO 2.3 kroz smanjenje opasnosti od poplava smanjuje se i potreba za mjerama aktivne obrane od poplava u kojoj, uz Hrvatske vode, sudjeluju i ostali dionici kao što su pripadnici civilne zaštite i vatrogasnih postrojbi.