Gradnja protupoplavnog zaštitnog zida na desnoj obali rijeke Kupe na području naselja Hrvatsko u Republici Hrvatskoj.

Izgradnjom protupoplavnog zida u dužini oko 100 m uzvodno od postojećeg protupoplavnog zida, će se poboljšati zaštita naselja Hrvatsko od poplava.