Uređenje lijeve obale rijeke Kupe u naselju Kuželj na teritoriju Republike Slovenije.

Svrha projekta je rekonstrukcija postojećeg protupoplavnog osiguranja lijeve obale rijeke Kupe i time zaštita naselja Kuželj od poplava sa stoljetnim povratnim periodom.

Dotrajalo osiguranje obale će se zamijeniti, odnosno dodatno izgraditi sa novim protupoplavnim zidom iz kamena u betonu i protupoplavnim nasipom. Most i stepenice bit će zaštićeni od poplave privremenim aluminijskim letvicama, koje će se postaviti u slučaju poplave (uz alarm), a zatim skloniti i spremiti.