Izgradnja rukavca rijeke Drave na desnoj obali u blizini Male vasi na teritoriju Republike Slovenije.

Planira se izgradnja rukavca uz desnu obalu rijeke Drave s retencijskim prostorom i odlagalištem kamena na području gdje je korito rijeke Drave najbliže cesti i očekuje se daljnja bočna erozija. Sa stajališta zaštite prirode, zaštita od kamena moći će stvoriti uvjete za stvaranje gnjezdišta za rijetke i ugrožene vrste ptica.

Kako bi se stvorila skloništa za ribe koje se povlače iz dijela korita gdje su kod poplava brzine vode najveće, planira se postavljanje 10 održivih brana i 20 srušenih stabla na obalama na cijeloj dužini rukavca. Poželjno je da se u rukavac (u smjeru protoka vode) sruši živo drveće koje tako neće propadati.