Rekonstrukcija nasipa za obranu od poplava Otok Virje-Brezje na teritoriju Republike Hrvatske.

Nasip se nalazi na desnoj obali rijeke Drave, na području općine Cestica. Radovi na rekonstrukciji nasipa uključuju nadvišenje, povećanje poprečnog presjeka te izgradnju servisnog puta.

Nasip je dužine 3,7 km trapeznog poprečnog presjeka s obostranim pokosima u nagibu 1:3 i krunom širine 4 m. Nasip će se u prosjeku podići za 0,5 m.

Paralelno uz navedene radove će se provoditi projekt DravaLIFE Obnova zaleđa i proširenje korita na rijeci Dravi na lokaciji Otok Virje sa svrhom poboljšanja protoka vode u Ormoško jezero.