U naselju Mala vas u Republici Sloveniji, partneri projekta FRISCO 2.3 »Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava – strukturne mjere na slivu Drave i Kupe« okupili su se na svečanosti završetka gradnje mjera zaštite od poplava uz rijeku Dravu. Zajedno s predstavnicima lokalnih zajednica, zainteresiranim stručnim organizacijama i javnosti, službeno su otvorili objekt za zaštitu od poplava i ekološku zaštitu te ga predali u svrhu.

Predstavnici slovenskih i hrvatskih partnera na projektu – vodeći partner Hrvatske vode i partner na projektu Direkcija Republike Slovenije za vode – govorili su o važnosti projekta za sveobuhvatnu zaštitu od poplava i pohvalili učinkovitost međudržavnog sudjelovanja. Investiciju je u ime lokalne zajednice preuzela načelnica općine Cirkulane.

Nakon svečanosti u Mali vasi, također uz sudjelovanje hrvatskih predstavnika, održana je svečanost na hrvatskoj strani granice, u naselju Otok Virje-Brezje, gdje se održala svečanost kod otvaranja rekonstruiranog protupoplavnog nasipa.

FRISCO 2.3 strateški je projekt koji se provodio u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. s ciljem realizacije strukturnih mjera za smanjenje rizika od poplava u slivovima Drave i Kupe, i to kroz izgradnju rukavca uz desnu obalu Drave i odlagalištem kamena na slovenskoj strani i kroz rekonstrukciju nasipa Otok Virje-Brezje na hrvatskoj strani rijeke Drave, te gradnju /rekonstrukciju protupoplavnih zidova u naselju Hrvatsko na hrvatskoj strani i naselju Kuželj na slovenskoj strani na rijeci Kupi. Projekt FRISCO 2.3 je započeo u travnju 2019. godine te je njegova vrijednost iznosila 3.339.872,78 eura, od čega je 85 % iznosa financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) a preostalih 15 % financirali su projektni partneri iz vlastitih sredstava.

Pored naselja Mala vas se izgradio nov rukavac uz desnu obalu rijeke Drave s odlagalištem stijena na području gdje je korito rijeke najbliže cesti i očekuje se daljnja bočna erozija. Sa stajališta zaštite prirode, zaštita od kamena moči će stvoriti uvjete za gnjezdišta za rijetke i ugrožene vrste ptica i nova skloništa za ribe; po cijeloj duljini rukava na obalama je postavljeno 10 održivih brana i 18 urušenih debla.

Protupoplavni nasip Otok Virje-Brazje se nalazi na desnoj obali rijeke Drave, na području općine Cestica. Radovi na rekonstrukciji nasipa uključuju nadvišenje, povećanje poprečnog presjeka te izgradnju servisnog puta. Nasip je dužine 3,7 km trapeznog poprečnog presjeka s obostranim pokosima u nagibu 1:3 i krunom širine 4 m. Paralelno uz navedene radove će se provoditi projekt DravaLIFE Obnova zaleđa i proširenje korita na rijeci Dravi na lokaciji Otok Virje – Brezje sa svrhom poboljšanja protoka vode u Ormoško jezero.

Mateja Klaneček, Direkcija Republike Slovenije za vode, voditeljica projekta Mala vas, naglasila je na otvaranju nasipa, da su takvi projekti iznimno važni za obje zemlje, posebno za stanovnike u okruženju, jer rijeka Drava ima snažan utjecaj na njihove živote. „Drago mi je da se dotična investicija može smatrati ne samo zaštitom od poplava, već i mjerom zelene infrastrukture. Izgradnjom mjera s obje strane granice, sveobuhvatno smo zaštitili okolno stanovništvo i imovinu od opasnosti od poplava te poboljšali uvjete života i zaštitili okoliš. Hvala timu na učinkovitom radu i marljivosti unatoč uvjetima koje je stvorila pandemija“.

Danijel Bunić, Hrvatske vode, direktor VGO za Muru i gornju Dravu, naglasio je važnost zajedničke stručne suradnje: „Suradnja s Direkcijom Republike Slovenije za vode na projektima FRISCO, koja traje od 2016. godine, polako se odvija i prilazi kraju. Izgrađene su i dovršene mjere na Dravi i Kupi. Tijekom tog vremena naučili smo kako zajedno stvarati rezultate, pa vjerujem i u buduću suradnju. Naravno, ima još mnogo zajedničkih izazova”.

Uroš Vogrinec, građevinski nadzornik u vrijeme izgradnje, je u svom izlaganju mjere naglasio, osim ključnih podataka,: „Napravili smo ogroman rad, važan kako za okolne stanovnike, tako i za prirodno stanište. Sretan sam što su građevinski radovi završeni i što je, i novi rukavac i odlagalište stijena, već preuzeli priroda, i počela prerastati. Vjerujem, da je veselo i pod vodom”.

Antonija Žumbar, načelnica općine Cirkulane, izrazila je zadovoljstvo novim ulaganjem u sigurnost i zaštitu okoliša u općini te pohvalila suradnju s investitorima. “Ovdje svi volimo našu rijeku i okoliš oko nje. Vjerujem, da su provedbom mjera protiv poplava i zaštite prirode s obje strane granice svi stanovnici okolnih naselja i njihova imovina sada sigurniji od poplava, a istodobno im se povećava i kvaliteta života i razvojne mogućnosti. Naravno, veselimo se novim zajedničkih projekata, jer izazova vezanih uz rijeku Dravu u općini ne nedostaje”.

Prekogranično sudjelovanje između Hrvatske i Slovenije promiče održivo, sigurno i vitalno granično područje, uz očuvanje, mobiliziranje i upravljanje prirodnim i kulturnim resursima u korist ljudi koji žive, rade ili samo posjećuju područje rijeke Drave i Kupe. FRISCO 2.3 je posljednji od četiri strateška projekta u okviru INTERREG V-A Programa suradnje Slovenije i Hrvatske 2014.-2020.

Osnovni podaci o projektu FRISCO 2.3

Partneri na projektu:     Hrvatske vode i Direkcija Republike Slovenije za vode.

Područje:                                Pogranično područje Drave i Kupe na području naselja Mala vas i Kuželj
(Slovenija) te Otok Virje-Brezje i Hrvatsko (Hrvatska).

Ukupna vrijednost:        3.339.872,78 €, od čega 85% iz EFRR -a, 15% iz vlastitih sredstava partnera.

Financiranje:                INTERREG V-A Program suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Trajanje projekta:                      30 mjeseci (1. travnja 2019. – 30. rujna 2021.).