U naselju Hrvatsko u Republici Hrvatskoj i u obližnjem naselju Kuželj u Republici Sloveniji, partneri projekta FRISCO 2.3 »Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 2.3 – strukturne mjere na slivu Drave i Kupe« okupili su se na svečanostima završetka gradnje mjera zaštite od poplava uz rijeku Kupu. Zajedno s predstavnicima lokalnih zajednica, zainteresiranim stručnim organizacijama i javnošću, službeno su otvorili dva objekta za zaštitu od poplava i predali ih u svrhu  na rijeci Kupi s obje strane granice. Na završnoj konferenciji projekta FRISCO 2.3, koja je uslijedila u slovenskoj Petrini, partneri na projektu detaljno su predstavili tijek projekta i građevinske mjere, razgovarali o rezultatima rada i budućim izazovima, te su tako uspješno završili projekt.

Predstavnici slovenskih i hrvatskih partnera na projektu – vodeći partner Hrvatske vode i partner na projektu Direkcija Republike Slovenije za vode – govorili su o važnosti projekta FRISCO 2.3 i objektima za sveobuhvatnu zaštitu graničnog područja rijeke Kupe i provedenim aktivnostima. Osim prezentacija izgrađenih objekata, pohvalili su i učinkovitost međudržavne suradnje. Investicije su u ime lokalne zajednice, s povjerenjem u veću sigurnost od poplava, preuzeli gradonačelnica grada Delnica i načelnik općine Kostel. Kasnije su prisutni sudjelovali u Petrini, u slovenskoj općini Kostel, na završnoj konferenciji projekta FRISCO 2.3.

Projekt FRISCO 2.3 proveo je strukturne građevinske mjere za smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Kupe: uređenjem lijeve obale rijeke Kupe u naselju Kuželj na slovenskoj strani, te izgradnjom zaštitnog zida uz desnu obalu Kupe na hrvatskoj strani rijeke u naselju Hrvatsko. Obje mjere pružaju sveobuhvatnu zaštitu stanovnicima oba naselja i okolice od opasnosti od poplava te poboljšavaju životne uvjete, upravljanje i zaštitu okoliša. Ukupna vrijednost projekta u slivu rijeke Drave i Kupe iznosi 3.339.872,78 EUR, od čega 85% sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), a 15% projektni partneri iz vlastitih sredstava .

Radovi u Hrvatskom, na području Delnica, uključivali su izgradnju zida za zaštitu od poplava na desnoj obali rijeke Kupe, oko 100 metara uzvodno od postojećeg zida, što će poboljšati zaštitu naselja Hrvatsko protiv poplava. Radovi u naselju Kuželj, sa slovenske strane granice, uključivali su uređenje lijeve obale rijeke Kupe s rekonstrukcijom postojeće zaštite od poplava lijeve obale rijeke Kupe i time zaštitu naselja Kuželj protiv poplava. Dotrajalo osiguranje obale zamijenjeno je ili dopunjeno novim zidom od kamena u betonu i protupoplavnom nasipom. Most i stepenice zaštićeni su od poplava privremenim aluminijskim letvicama, koje se postavljaju u slučaju poplave, a kasnije se uklanjaju i pohranjuju.

Na završnoj konferenciji projekta FRISCO 2.3 koja se održala u Poslovnom inkubatoru Kolpa – Kuželj, partneri na projektu i dionici saželi su ciljeve postavljene prije gotovo tri godine i pregledali postignute rezultate. Složili su se, da je svrha projekta FRISCO 2.3 prekogranično smanjenje rizika od poplava u slivu Drave i Kupe, kroz provedbu četiri građevinske mjere za upravljanje rizicima od poplava, postignuta u zadanim rokovima i opsegu. Na rijeci Dravi, na desnoj obali, u blizini Male vasi, u Republici Sloveniji, izgrađen je novi rukavac i odlagalište stijena, a u blizini naselja Otok Virje-Brezje, u Republici Hrvatskoj, rekonstruiran je nasip za obranu od velikih voda. Na rijeci Kupi, u naselju Kuželj, na području Republike Slovenije, uređena je lijeva obala rijeke Kupe, a na području naselja Hrvatsko, u Republici Hrvatskoj, sagrađen je zaštitni zid na desnoj obali rijeke Kupe. Partneri su zaključili da prekogranična suradnja između Hrvatske i Slovenije promiče održivo, sigurno i vitalno granično područje, uz očuvanje, mobiliziranje i upravljanje prirodnim i kulturnim resursima u korist ljudi koji žive, rade ili samo posjećuju područje rijeke Drave i Kupe. S obzirom na to, da je FRISCO 2.3 posljednji od četiri strateška projekta u okviru INTERREG V-A Programa suradnje Slovenije i Hrvatske 2014.-2020., sudionici su razgovarali i o mogućnostima projektne suradnje u budućnosti, budući da ima izazova, vezanih uz smanjenje rizika od poplava s obje strane granica, puno više.

 

Vanja Rački, Hrvatske vode, voditelj projekta Hrvatsko, u svom obraćanju u Hrvatskom i na završnoj konferenciji, istaknuo je važnost ulaganja u protuvpoplavnu infrastrukturu i zajedničku stručnu suradnju u njezinoj izgradnji: „Sudjelovanje sa Direkcijom Republike Slovenije za vode bilo je izvrsno i usredotočeno na rezultate koje vidimo pred sobom danas. Mjere na Kupi su izgrađene i dovršene. Tijekom tog vremena naučili smo kako zajedno stvarati rezultate i tako pomagati ljudima, zajednicama i prirodi.”

Tone Cezar, Direkcija Republike Slovenije za vode, voditelj projekta Kuželj, rekao je na predstavljanju mjera smanjenja rizika od poplava u Kuželju i na završnoj konferenciji, da su takvi projekti iznimno važni za obje zemlje, posebno za okolno stanovništvo, jer rijeka Kupa snažno utječe na njihov svakodnevni život: „Izgradnjom mjera s obje strane granice, sveobuhvatno smo zaštitili okolne stanovnike i imovinu od opasnosti od poplava, poboljšali uvjete života i rada te zaštitili okoliš. Hvala timu na učinkovitom radu i marljivosti unatoč uvjetima koje je stvorila pandemija.

Mojca Lukšić, Hrvatske vode, voditeljica projekta FRISCO 2.3, naglasila je u zaključku završne konferencije: „Napravili smo mnogo posla, važnog kako za okolne stanovnike, tako i za prirodno stanište. Drago mi je, da su svi građevinski radovi završeni, a infrastruktura već ispunjava svoju svrhu. Suradnja s Direkcijom Republike Slovenije za vode na projektima FRISCO, koja traje od 2016. godine, polako se privodi kraju na četvrtom projektu. Izgrađene su i dovršene mjere na Dravi i Kupi. Tijekom tog vremena naučili smo kako zajedno stvarati rezultate, pa vjerujem i u buduću suradnju. Izazova ima još mnogo.”

Katarina Mihelčić, gradonačelnica grada Delnica i Ivan Črnkovič, načelnik općine Kostel, na simboličnom preuzimanju objekata u Hrvatskom i u Kuželju, izrazili su zadovoljstvo novim ulaganjem u sigurnost i zaštitu okoliša u općinama te pohvalili suradnju s investitorima. Također su zaželjeli buduću suradnju u upravljanju i reguliranju pitanja poplava, jer u obje općine ne nedostaje izazova vezanih za rijeku Kupu.

 

Osnovni podaci o projektu FRISCO 2.3

Partneri na projektu:     Hrvatske vode i Direkcija Republike Slovenije za vode.

Područje:                                 Pogranično područje Drave i Kupe na području naselja Mala vas i Kuželj
(Slovenija) te Otok Virje-Brezje i Hrvatsko (Hrvatska).

Ukupna vrijednost:        3.339.872,78 €, od čega 85% iz EFRR -a, 15% iz vlastitih sredstava partnera.

Financiranje:                INTERREG V-A Program suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Trajanje projekta:                      30 mjeseci (1. travnja 2019. – 30. rujna 2021.).