U naselju Kuželj na rijeci Kupi u Republici Sloveniji, partneri projekta FRISCO 2.3 »Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava – strukturne mjere na slivu Drave i Kupe« okupili su se na svečanosti završetka gradnje mjera zaštite od poplava uz rijeku Kupu. Zajedno s predstavnicima lokalnih zajednica, zainteresiranim stručnim organizacijama i javnosti, službeno su otvorili objekt za zaštitu od poplava i predali ga u svrhu.

Predstavnici slovenskih i hrvatskih partnera na projektu – vodeći partner Hrvatske vode i partner na projektu Direkcija Republike Slovenije za vode – govorili su o važnosti projekta za sveobuhvatnu zaštitu od poplava naselja Kuželj i pohvalili učinkovitost međudržavnog sudjelovanja. Investiciju je u ime lokalne zajednice preuzeo gradonačelnik općine Kostel, koji je u svom govoru naglasio važnost novog objekata za lokalno okruženje.

Prije svečanosti u Kuželju, također uz sudjelovanje i slovenskih predstavnika, na hrvatskoj strani granice u naselju Hrvatsko, je održana svečanost pri otvaranju poplavnog zida radi zaštite naselja od poplava .

Projekt FRISCO 2.3 proveo je strukturne građevinske mjere za smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Kupe: uređenjem lijeve obale rijeke Kupe u naselju Kuželj na slovenskoj strani, te izgradnjom zaštitnog zida uz desnu obalu Kupe na hrvatskoj strani rijeke u naselju Hrvatsko. Obje mjere pružaju sveobuhvatnu zaštitu stanovnicima oba naselja i okolice od opasnosti od poplava te poboljšavaju životne uvjete, upravljanje i zaštitu okoliša. Ukupna vrijednost projekta FRISCO 2.3 iznosi 3.339.872,78 EUR, od čega 85% sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), a 15% projektni partneri iz vlastitih sredstava.

Radovi u naselju Kuželj, sa slovenske strane granice, uključivali su uređenje lijeve obale rijeke Kupe s rekonstrukcijom postojeće zaštite od poplava lijeve obale rijeke Kupe i time zaštitu naselja Kuželj protiv poplava sa stoljetnim povratnim razdobljem. Postojeće obalno osiguranje, koje su većinom gradili mještani, zamijenjeno je ili dopunjeno novim zidom od kamena u betonu, a dijelom i protupoplavnim nasipom. Most i stepenice zaštićeni su od poplava privremenim aluminijskim letvicama, koje se postavljaju u slučaju poplave, a kasnije se uklanjaju i pohranjuju.

Na području naselja Hrvatsko s hrvatske strane rijeke Kupe, zaštita naselja Hrvatsko od poplava poboljšana je izgradnjom zida za zaštitu od poplava duljine približno 100 m uzvodno od postojećeg zida sa desne strane rijeke Kupe.

Ivan Črnkovič, načelnik općine Kostel i Katarina Mihelčić, gradonačelnica grada Delnica na simboličnom preuzimanju objekata u Hrvatskom i u Kuželju, izrazili su zadovoljstvo novim ulaganjem u sigurnost i zaštitu okoliša u općinama te pohvalili suradnju s investitorima. Također su zaželjeli buduću suradnju u upravljanju i reguliranju pitanja poplava, jer u obje općine ne nedostaje izazova vezanih za rijeku Kupu.

Tone Cezar, Direkcija Republike Slovenije za vode, voditelj projekta Kuželj, rekao je na predstavljanju mjera smanjenja rizika od poplava u Kuželju, da su takvi projekti iznimno važni za obje zemlje, posebno za okolno stanovništvo, jer rijeka Kupa snažno utječe na njihov svakodnevni život: „Izgradnjom mjera s obje strane granice, sveobuhvatno smo zaštitili okolne stanovnike i imovinu od opasnosti od poplava, poboljšali uvjete života i rada te zaštitili okoliš. Hvala timu na učinkovitom radu i marljivosti unatoč uvjetima koje je stvorila pandemija.

Predstavnici Direkcije Republike Slovenije za vode i Hrvatskih voda simbolično su predali objekt na korištenje i otkrili spomen obilježje.

Prekogranično sudjelovanje između Hrvatske i Slovenije promiče održivo, sigurno i vitalno granično područje, uz očuvanje, mobiliziranje i upravljanje prirodnim i kulturnim resursima u korist ljudi koji žive, rade ili samo posjećuju područje rijeke Drave i Kupe. FRISCO 2.3 je posljednji od četiri strateška projekta u okviru INTERREG V-A Programa suradnje Slovenije i Hrvatske 2014.-2020.

Osnovni podaci o projektu FRISCO 2.3

Partneri na projektu:     Hrvatske vode i Direkcija Republike Slovenije za vode.

Područje:                                 Pogranično područje Drave i Kupe na području naselja Mala vas i Kuželj
(Slovenija) te Otok Virje-Brezje i Hrvatsko (Hrvatska).

Ukupna vrijednost:        3.339.872,78 €, od čega 85% iz EFRR -a, 15% iz vlastitih sredstava partnera.

Financiranje:                INTERREG V-A Program suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Trajanje projekta:                      30 mjeseci (1. travnja 2019. – 30. rujna 2021.).