Svečanost završetka radova na zaštitnom zidu uz desnu obalu Kupe kod naselja Hrvatsko u okviru projekta »Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 2.3 – strukturne mjere na slivu Drave i Kupe« (FRISCO 2.3) koja je organizirana na samoj lokaciji objekta u mjestu Hrvatsko obilježen je završetak radova. Svečanost su organizirali projektni partneri Hrvatske vode, kao vodeći partner i Direkcija Republike Slovenije za vode kao partner projekta.

FRISCO 2.3 strateški je projekt koji se provodio u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. s ciljem realizacije strukturnih mjera za smanjenje rizika od poplava u slivovima Drave i Kupe. Investicije na rijeci Kupi odnosile su se na izgradnju/rekonstrukciju protupoplavnog zida u naselju Hrvatsko u Republici Hrvatskoj te uređenje lijeve obale u naselju Kuželj u Republici Sloveniji. Projektne aktivnosti na rijeci Dravi odnosile su se na rekonstrukciju nasipa Otok Virje – Brezje na području Republike Hrvatske, odnosno na otvaranje rukavca rijeke Drave na desnoj obali kod Male Vasi na području Republike Slovenije. Cilj navedenih projektnih aktivnosti je smanjenje prekogranične poplavne ugroženosti na područjima zajedničkih prekograničnih rijeka.

Projekt je započeo u travnju 2019. godine te je njegova vrijednost iznosila je 3.339.872,78 eura, od čega je 85 % iznosa financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) a preostalih 15 % financirali su projektni partneri iz vlastitih sredstava.

U cilju zaštite od poplava naselja Hrvatsko i okolnih poljoprivrednih površina sukladno studijskoj dokumentaciji iz projekta FRISCO 1 kroz projekt FRISCO 2.3 planirana je, a sada dovršena gradnja protupoplavnog zaštitnog zida u dužini od 109 metara. Izveden je kao armirano betonska zaštitna greda širine 40 dubine 80 cm na koju se veže zaštitni zid debljine 30 te promjenljive visine od 50 do 70 cm. Osim navedenoga radovima je obuhvaćena i odvodnja putem kanalica, drenažne cijevi i revizijskih okana. Zid se naslanja na ranije izgrađeni zaštitni zid i zajedno čine funkcionalnu cjelinu koja omogućava zaštitu cijelog naselja od velikih voda rijeke Kupe. Povećanu sigurnost u smislu obrane od poplava time je dobilo 49 stanovnika naselja, a zaštitom je obuhvaćeno i 2 ha poljoprivrednih površina. Za očekivati je da će ova dodatna sigurnost ohrabriti žitelje na daljnja ulaganja u gospodarske djelatnosti, poljoprivredu te pogotovo smještajne i ugostiteljske kapacitete. Kako je naselje smješteno neposredno uz Kupu posjetitelji je sada mogu doživjeti u svemu što ona nudi (ribolov, rafting, kupanje) uz veću sigurnost nego ranije. Dodatnu korist svemu daje smještaj naselja uz rub Nacionalnog parka Risnjak kao jedan od ulaza u park koji sa sobom nosi i osiguranje potrebne infrastrukture za posjetitelje.

Sudionike svečanosti pozdravila je gradonačelnica grada Delnica Katarina Mihelčić, predstavnik Direkcije Republike Slovenije za vode, voditelj sektora za srednju Savu Tone Cezar i direktor Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana Hrvatskih voda, Gordan Gašparović. Na svečanosti su sudjelovali predstavnici Direkcije Republike Slovenije za vode i načelnik općine Kostel Ivan Črnković. Nakon održavanja svečanosti u Hrvatskom, hrvatski predstavnici predvođeni direktorom Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana Hrvatskih voda, Gordanom Gašparovićem, obišli su područje slovenskog dijela projekta koji se provodio na području naselja Kuželj i sudjelovali na završnoj konferenciji projekta u Republici Sloveniji.

Realizacijom projekta FRISCO 2.3 i povećanjem sigurnosti smanjuje se i potreba za mjerama aktivne obrane od poplava u kojoj, uz Hrvatske vode, sudjeluju i ostali dionici kao što su pripadnici civilne zaštite i vatrogasnih postrojbi.