Svečanost završetka radova rekonstrukcije nasipa Otok Virje – Brezje u okviru projekta »Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 2.3 – strukturne mjere na slivu Drave i Kupe« (FRISCO 2.3) organizirana je na lokaciji nasipa u općini Cestica, te je njome obilježen završetak radova. Svečanost su organizirali projektni partneri Hrvatske vode, kao vodeći partner, Direkcija Republike Slovenije za vode kao partner projekta i domaćin općina Cestica.

FRISCO 2.3 strateški je projekt koji se provodio u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. s ciljem realizacije strukturnih mjera za smanjenje rizika od poplava u slivovima Drave i Kupe, i to kroz rekonstrukciju nasipa Otok Virje-Brezje na hrvatskoj strani i otvaranje kanala radi osiguranja bolje protočnosti kod naselja Mala vas na slovenskoj strani rijeke Drave, te gradnju/rekonstrukciju protupoplavnih zidova u naselju Hrvatsko na hrvatskoj strani i naselju Kuželj na slovenskoj strani na rijeci Kupi. Projekt je započeo u travnju 2019. godine te je njegova vrijednost iznosila 3.339.872,78 eura, od čega je 85 % iznosa financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) a preostalih 15 % financirali su projektni partneri iz vlastitih sredstava.

Ukupna duljina rekonstruiranog nasipa Virje Otok – Brezje iznosi 3.711 m. Trasa rekonstrukcije nasipa u najvećem djelu izvedena je trasom starog nasipa. Na branjenoj strani uz nasip izveden je servisni put širine 4 m. Nasip pruža zaštitu šireg područja od velikih voda povratnog perioda 100 godina. Projekt je dio strukturnih (investicijskih) mjera unutar FRISCO 1 projekta – Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava, što ukazuje da je rekonstrukcija nasipa Otok Virje – Brezje jedno od optimalnih rješenja u smislu smanjenja poplavnih opasnosti i rizika na ovom području.

Ugovorena vrijednost radova zajedno sa uslugom stručnog nadzora iznosi 24.728.063,14 kn (3.297.141 EUR) uključivo PDV. Sredstva EFRR iznose 9.357.366,08 kn (1.247.648,81 EUR). Preostali dio osigurale su Hrvatske vode iz vlastitih izvora.

Projektom će se unutar obuhvata FRISCO projekta zaštiti 358 stanovnika te će se poplavno područje smanjiti za 820 ha. Na širem području zaštitit će se 815 objekata uključujući stambene i gospodarske objekte te 3.090 stanovnika, poplavno područje na poljoprivrednom zemljištu smanjeno je za 1.253 ha.

Radove je izvela Zajednica ponuditelja: Vodogradnja d.d. Varaždin i Hidrotehnika d.o.o. Savska Ves, Čakovec s ponuđenim iznosom od 19.563.850,00 kn bez PDV-a, odnosno 24.454.812,50 kn uključivo PDV, dok je za stručni nadzor odabrana Zajednica ponuditelja: Geokon Zagreb d.d. i Labos d.o.o. Varaždin s iznosom od 246.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 307.500,00 kn uključivo PDV.

Sudionike svečanosti pozdravio je i župan Varaždinske županije Anđelko Stičak, predstavnica Direkcije Republike Slovenije za vode, voditeljica sektora rijeke Drave Mateja Klaneček i načelnik općine Cestica Mirko Korotaj. Prije održavanja svečanosti, hrvatski predstavnici predvođeni direktorom VGO za Muru i gornju Dravu Hrvatskih voda, Danijelom Bunićem, obišli su područje slovenskog dijela projekta i sudjelovali na svečanosti otvaranja radova na području naselja Mala Vas.

Kako je istaknuto na svečanosti, provedeni projekt FRISCO 2.3 će u velikoj mjeri doprinijeti smanjenju poplavnih opasnosti i rizika što doprinosi sveobuhvatnom razvoju dijelova regije koji se suočavaju s rizikom od poplava, širenju turističke infrastrukture i turizma, jačanju lokalnog gospodarstva, otvaraju novih radna mjesta i općenito donosi poboljšanje životnih uvjeta.

Realizacijom projekta FRISCO 2.3 kroz smanjenje opasnosti od poplava smanjuje se i potreba za mjerama aktivne obrane od poplava u kojoj, uz Hrvatske vode, sudjeluju i ostali dionici kao što su pripadnici civilne zaštite i vatrogasnih postrojbi.