Uspešno meddržavno sodelovanje pri protipoplavni in ekološki zaščiti obmejnih porečij Kolpe in Drave

V naselju Hrvatsko na Hrvaškem in v bližnji vasi Kuželj v Sloveniji so se na slovesnostih ob […]

Uspešno meddržavno sodelovanje pri protipoplavni in ekološki zaščiti porečja Kolpe

V naselju Kuželj ob Kolpi so se na slovesnosti ob zaključku ureditve leve brežine reke Kolpe zbrali […]

Zaključena gradnja protipoplavnega zaščitnega zidu na desni strani reke Kolpe v naselju Hrvatsko

Slovesnost ob dokončanju gradnje protipoplavnega zidu na desnem bregu reke Kolpe pri naselju Hrvatsko v okviru projekta […]

Uspešno meddržavno sodelovanje pri protipoplavni in ekološki zaščiti porečja Drave

V Mali vasi so se na slovesnosti ob zaključku izgradnje rečnega rokava in skalne deponije zbrali partnerji […]

Zaključena rekonstrukcija nasipa Otoka Virje-Brezje

Slovesnost ob dokončanju gradbenih del – rekonstrukcije nasipa Otok Virje-Brezje v okviru projekta “Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne […]

Ureditev leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj

Direkcija Republike Slovenije za vode je z izbranim izvajalcem del HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana v skupnem nastopu s […]

Potrdilo o prevzemu del rokava reke Drave na desnem bregu pri Mali vasi

Izvajalec gradbenega nadzora je, na osnovi obvestila izvajalca gradbenih del o dokončanju del ter zaprosila za izdajo […]

Kvalitativni pregled opravljenih del na gradbišču rokava reke Drave pri Mali vasi

Danes je na gradbišču rokava reke Drave pri Mali vasi potekal kvalitativni pregled opravljenih del. Izvajalec gradbenega […]

Prispevek o gradnji rokava reke Drave pri Mali vasi v oddaji Slovenska kronika na Televiziji Slovenije

Včeraj se je na gradbišču rokava reke Drave pri mali vasi zglasila snemalna ekipa Televizije Slovenija. Posneli […]

Pričetek del na rokavu reke Drave na desnem bregu pri Mali vasi

Danes je na Ptuju potekala uvedba v delo izvajalca, ki bo v okviru projekta Frisco 2.3, uredil […]