Danes je na gradbišču rokava reke Drave pri Mali vasi potekal kvalitativni pregled opravljenih del. Izvajalec gradbenega nadzora je na osnovi obvestila izvajalca gradbenih del o dokončanju del sklical sestanek vseh deležnikov. V okviru kvalitativnega pregleda je bilo ugotovljeno, da so dela na gradbišču zaključena skladno s pogodbenimi zahtevami in projektno dokumentacijo.