Izgradnja protipoplavnega zaščitnega zidu na desni brežini reke Kolpe na območju naselja Hrvatsko v Republiki Hrvaški.

Izgradnja protipoplavnega zidu dolžine približno 100 m gorvodno od obstoječega zidu bo izboljšala zaščito naselja Hrvatsko pred poplavami.