Ureditev leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj na območju Republike Slovenije.

Namen projekta je rekonstrukcija obstoječega protipoplavnega zavarovanja leve brežine reke Kolpe in s tem zavarovanje vasi Kuželj pred poplavami s stoletno povratno dobo.

Dotrajano obrežno zavarovanje se bo nadomestilo ali dopolnilo z novim protipoplavnim zidom iz kamna v betonu ter visokovodnim nasipom. Most in stopnice bodo protipoplavno zaščitene z začasnimi aluminijastimi lamelami, ki se bodo postavile v primeru visokih voda (ob alarmu) in potem odstranile in shranile.