Izgradnja rokava reke Drave na desnem bregu pri Mali vasi na območju Republike Slovenije.

Predvidena je gradnja rokava vzdolž sipine ob desnem bregu reke Drave s tremi tolmuni in izvedba skalne deponije na območju, kjer se struga reke Drave najbolj približa cesti in je pričakovana nadaljnja bočna erozija brežine. Skalna zaščita bo iz naravovarstvenega vidika lahko nudila pogoje za formiranje gnezdišč redkih in ogroženih vrst ptic.

Za ustvarjanje zavetišč za ribe, ki se ob visoki vodi umaknejo iz dela struge, kjer so hitrosti največje, je na brežinah v celotni dolžini rokava predvidena vgradnja 10 sonaravnih jezbic in 20 podrtih debel. Po možnosti se bodo v rokav (v smeri vodnega toka) podrla živa drevesa, ki tako ne bodo propadala.