Rekonstrukcija nasipa za obrambo pred visokimi vodami Otok Virje-Brezje na območju Republike Hrvaške.

Nasip se nahaja na desnem bregu reke Drave, na območju občine Cestica. Rekonstrukcijska dela na nasipu obsegajo nadvišanje, povečanje prečnega prereza in gradnjo servisne poti.

Dolžina nasipa je 3,7 km in je trapeznega preseka z brežinama z nagibom 1:3 na obeh straneh ter s krono širine 4m. Nasip se bo v povprečju dvignil za 0,5 m.

Vzporedno z omenjenimi deli se bo izvajal projekt DravaLIFE Obnova zaledja in razširitev struge na reki Dravi na lokaciji Otoka Virje z namenom izboljšanja pretoka vode v Ormoško jezero.