Danes je na Ptuju potekala uvedba v delo izvajalca, ki bo v okviru projekta Frisco 2.3, uredil rečni rokav vzdolž sipine ob desnem bregu Drave pri Novi vasi.

Razpisna dokumentacija za gradnjo rokava na reki Dravi pri Mali vas je bila objavljena na portalu javnih naročil v začetku avgusta. V zaključku javnega naročila je bil za izvedbo navedenih del izbran izvajalec DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., s katerim je investitor Direkcija Republike Slovenije za vode podpisala pogodbo pred tednom dni. V evidenčnem postopku oddaje javnega naročila pa je bila za aktivnosti gradbenega nadzora izbrana družba PROVOG d.o.o.

V rečnem rokavu bodo izvedeni trije tolmuni in skalna deponija na območju, kjer se struga reke Drave najbolj približa cesti. Skalna zaščita bo nudila pogoje za formiranje gnezdišč redkih in ogroženih vrst ptic. Za ustvarjanje zavetišč za ribe pa je na brežini v celotni dolžini rokava predvidena vgradnja desetih sonaravnih jezbic in dvajsetih debel.